Viêt Nam - Hồ Chí Minh Việt Nam - Nha Trang
  79 Hồ Văn Huê
  P 9, Quận Phú Nhuận - HCM
  Tell: (028) 3517 4939
  Tell: 090 693 3987
  36 Ngô Gia Tự - Nha Trang
  Tell: (0258) 3510887
  Tell: 090 538 6517
  Fax: (0258) 351 5210

  Viêt Nam - Thanh Hoa USA
  8 Nguyễn Huy Tự
  Quận Ba Đình - HCM
  Tel: (0237) 3729759
  Tel: 090 699 4989

  20023 Rene Creek Court ,
  Spring,Texas 77388
  Tel: 346 224 1188
  Tel: 225 454 0455